Zákonné informace

Poskytovatel:

GridParity s.r.o.

Selská 44/92
Maloměřice
614 00 Brno

Kontaktní údaje:

Telefon: +420 602 666 101
E-mail: info@gridparity.cz
Internet: www.gridparity.cz

Registrační záznam:

Zapsáno u soudu: Krajský soud v Brně. Spisová značka C 113427
IČ: 08391084
DIČ: CZ08391084
 

Zdroje obrázků:

www.fotolia.com
www.freepik.com
 

Jednatel: Petr Farsa

Veškerý text, obrázky a grafika na těchto webových stránkách podléhají autorskému právu společnosti GridParity Ag.
Veškerá práva vyhrazena.

Vyloučení odpovědnosti:

Odpovědnost za obsah

Obsah našich stránek byl vytvořen s maximální péčí. Nemůžeme ovšem garantovat jeho přesnost, úplnost nebo aktuálnost. Vzhledem k zákonným předpisům jsme dále odpovědní za náš vlastní obsah na těchto webových stránkách. V této souvislosti prosím vezměte na vědomí, že nejsme povinni sledovat přenášené či uložené informace třetích stran ani vyšetřovat okolnosti naznačující protiprávní jednání. Naše závazky odstranit informace nebo zablokovat možnost použít informace v souladu se všeobecně platnými zákony tím zůstávají podle § 8 až 10 zákona o mediálních službách (TMG) nedotčeny.

Odpovědnost za odkazy

Odpovědnost za obsah externích odkazů (na webové stránky třetích stran) nesou výhradně provozovatelé stránek, na něž je odkazováno. V okamžiku odkazování nám nebyla známa žádná porušení práv. Pokud se dozvíme o jakémkoli protiprávním jednání, okamžitě příslušný odkaz odstraníme.

Autorské právo

Naše webové stránky a jejich obsah podléhají německým zákonům o autorských právech. Není-li to výslovně povoleno zákonem (§ 44a a násl. zákona o autorských právech), vyžaduje jakákoli forma použití, reprodukce nebo zpracování díla podléhajícího ochraně autorskými právy na našich webových stránkách předchozí souhlas držitele příslušných práv. Jednotlivé reprodukce díla jsou povoleny pouze pro osobní potřebu, nesmí tudíž přímo ani nepřímo sloužit k zisku. Neoprávněné použití děl chráněných autorskými právy je trestné (§ 106 zákona o autorských právech).