B60 (310Wp)

Oboustranné buňky

Fotovoltaický oboustranný panel b60
Oboustranné logo
Záruka

ELEKTRICKÉ ÚDAJE (NORMALIZOVANÉ ZKUŠEBNÍ PODMÍNKY)

Jmenovitý výkon (Pmpp)


Jmenovitý proud (Impp)


Jmenovité napětí (Vmpp)


Zkratový proud (Isc)


Napětí naprázdno (Voc)

310 W


9.37 A


33.5 V


9.72 A


40.6 V

MECHANICKÉ ÚDAJE

Typ buňky


Rozměr buňky


Rozměr panelu (velikost 1)


Váha (velikost 1)


Přední sklo / Zadní sklo


Výstupní kabely


Konektory


Požární třída


Průhlednost

oboustranná monokrystalická


156,75 mm x 156,75 mm


1662 mm x 990 mm x 5 mm


20 kg


2 mm teplotně tvrzené sklo


4 mm2, symetrické délky (250mm)


MC4-kompatibilní


Třída A


12 %