EPC (inženýrská činnost, nákup a konstrukce) fotovoltaických elektráren

Parita sítě funguje díky efektivně postaveným a rentabilním fotovoltaickým elektrárnám. Při práci na tomto úkolu společnost GridParity vytvořila koncept elektrárny, který se trvale zaměřuje na kvalitní duální skleněné panely a nejlepší komponenty ve své třídě. Oboustranné panely (strana 18) mohou za příznivých podmínek snížit náklady na výrobu elektřiny pod 0,05 $.
Dále může být dosaženo zvýšení výkonu, pokud budou panely namontovány na sledovač, který byl nově vyvinut společností GridParity. S dodatečnými náklady pouze okolo 5 % z celkových nákladů na elektrárnu lze dosáhnout zvýšení výnosu průměrně o 25 % (a ještě mnohem více).

Inženýrské činnosti

Plánujeme, navrhujeme a realizujeme vaše projekty na využití sluneční energie. Začínáme konzultací s klientem, posouzením místa a finančním odhadem, což nám pomůže pochopit kontext projektu. Pak navrhneme vhodný plán, který zohlední všechny důležité faktory, a podáme zprávu o účinnosti, nákladech a bezpečnosti projektu.

Při vytváření návrhů a testování fotovoltaických systémů pracujeme s následujícími počítačovými programy: PV Syst a Helios 3D.

Nákup

Naše světová síť kvalitních dodavatelů poskytuje mimo jiné následující klíčové komponenty:

 • Pěchovací piloty nebo jiný základ
 • Konstrukce pro namontování panelů
 • Fotovoltaické panely (mnoho-, jedno-, oboustranné)
 • Ochrana uzemnění/osvětlení
 • Kabely pro stejnosměrný a střídavý proud a střední napětí
 • Střídače (řetězcové nebo centrální)
 • Transformátory středního napětí
 • Monitorovací a bezpečností systém

Konstrukce

Kromě jiného budou provedeny tyto hlavní úkoly:

 • Stavění pilířů (pěchovací práce)
 • Hloubení a kopání vstupních otvorů
 • Základy pro stavební práce na transformátoru středního napětí
 • Montáž spodní konstrukce
 • Namontování panelu, kabeláž, spojovací střídač
 • Namontování střídačů, kabeláž, spojovací transformátor
 • Namontování transformátoru středního napětí
 • Připojení k síti středního napětí
 • Zapojení měřicího/monitorovacího/bezpečnostního systému

EPC (inženýrská činnost, nákup a konstrukce) pro fotovoltaické elektrárny

Fotovoltaické elektrárny

Referenční stavby (výběr)

Seefeld, Německo (3 MW)

Asi 30 km jihozápadně od bavorského hlavního města Mnichova byl vybudován solární park Seefeld na 8,2 ha dříve zemědělské půdy. Elektrárna produkuje asi 3 MWp elektřiny, což stačí pro 874 domácností. Solární park ušetří až 3 400 tun CO2 každý rok.

Místo: Seefeld, Bavorsko, Německo
Rozloha: 8,2 ha
Počet panelů: 16 956
Typ elektrárny: Fotovoltaická elektrárna na volném prostranství
Nejvyšší výkon: 2 912 kWp
Výnos: 3 018 685 KWh/rok
Poměr výkonu (PR): 82 %
Úspora CO2: 3 418 t/rok
To odpovídá energetické spotřebě:
874 domácností

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

Laudenbach, Německo (3.5 MW)

Solární elektrárna Laudenbach poblíž Würzburgu byla postavena na 9,3 ha bývalé farmářské půdy s nízkou úrodností. Zařízení je umístěno na kopci Englertsberg mezi Laudenbachem a Duttenbrunnem. Elektrárna má výkon 3,5 MWp. Solární elektrárna Laudenbach je druhou největší solární elektrárnou v okrese Main-Spessart. Energeticky pokrývá potřeby 968 domácností a ušetří 3 800 tun CO2 ročně.

Místo: Seefeld, Bavorsko, Německo
Rozloha: 9,3 ha
Počet panelů: 20 088
Typ elektrárny: Fotovoltaická elektrárna na volném prostranství
Nejvyšší výkon: 3 496 kWp
Výnos: 3 342 176 KWh/rok
Poměr výkonu (PR): 82 %
Úspora CO2: 3 785 t/rok
To odpovídá energetické spotřebě:
968 domácností

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

Droyßig, Německo (3.5 MW)

Solární elektrárna Droyßig poblíž středního Naumburgu byla postavena na 5,6 ha nevyužívané přechodné oblasti. Vyrobená elektřina je dodávána do sítě společnosti envia. Továrna o výkonu 1,7 MWp pokrývá energetické potřeby asi 480 domů. Výstavba solárního parku v kontaminované přechodné oblasti by mohla vést k rozumnému využití tohoto pozemku.

Místo: Droyßig, Německo
Rozloha: 5,6 ha
Počet panelů: 9 792
Typ elektrárny: Fotovoltaická elektrárna na volném prostranství
Nejvyšší výkon: 1 713 kWp
Výnos: 1 642 998 KWh/rok
Poměr výkonu (PR): 82 %
Úspora CO2:1 860 t/rok
To odpovídá energetické spotřebě:
476 domácností

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider