M50 (250Wp)

Monokrystalické buňky

Fotovoltaický panel m50
Záruka

ELEKTRICKÉ ÚDAJE (NORMALIZOVANÉ ZKUŠEBNÍ PODMÍNKY)

Jmenovitý výkon (Pmpp)


Jmenovitý proud (Impp)


Jmenovité napětí (Vmpp)


Zkratový proud (Isc)


Napětí naprázdno (Voc)

250 W


9.37 A


26.7 V


9.88 A


32.8 V

MECHANICKÉ ÚDAJE

Typ buňky


Rozměr buňky


Rozměr panelu (velikost 1)


Váha (velikost 1)


Přední sklo / Zadní sklo


Výstupní kabely


Konektory


Požární třída


Průhlednost

monokrystalická


156,75 mm x 156,75 mm


1980 mm x 990 mm x 5 mm


24 kg


2 mm teplotně tvrzené sklo


4 mm2, symetrické délky (500mm)


MC4-kompatibilní


Třída A


40 %