Oboustranné panely

Hlavní výhody

Dodatečný zisk z výroby elektřiny

Ve srovnání se solárními buňkami typu P mají solární buňky typu N tendenci viditelně zvyšovat účinnost. Oboustranné solární buňky mají perspektivu širšího použití díky oboustranné výrobní kapacitě a vyšší účinnosti systému a obzvláště se hodí do oblastí bohatých na sníh a pro takové systémy pro výrobu elektřiny, jako jsou střechy, ploty a zvukové bariéry.

Oboustranná výroba elektřiny

Zpětná účinnost buněk může dosáhnout více než 19 % a zpětné dopadající paprsky lze využít ke zlepšení výrobní kapacity daného systému, přičemž zisk z kapacity jednotkové plochy může činit až 10–30 %.

Oboustranné logo

U skleněného panelu s oboustrannou buněčnou technologií je světlo zachycováno jak na přední, tak na zadní straně panelu. Zvýšení světelného vstupu zvyšuje účinnost panelu. Prostřednictvím aktivní zadní části panelu lze získat celkové množství elektřiny až 360 Wp (290 Wp jen přední část / celkem 320–360 Wp).
Zisk z efektivity závisí na vyzařování (atmosféra a prostředí).

Málo/středně reflexní povrchy (např. střešní tašky, tráva); montážní vzdálenost od podkladu min. 40 cm

Dobré reflexní povrchy (např. rovné střechy s šedou fólií, písek); montážní vzdálenost od podkladu 60 cm až 1,5 m

Velmi dobré reflexní povrchy (např. ledovec, sníh); montážní vzdálenost od podkladu je větší než 1,5 m

Dodatkové procenta

Vysoká účinnost

Oboustranné panely

Technické údaje

Silná odezva na slabé osvětlení

Materiály s podkladem typu N se vyznačují delší životností minoritních nosičů, takže oboustranné panely typu N mohou nabídnout lepší kapacitu výroby než konvenční panely typu P při nastavení slabého osvětlení.

Koeficient nízké teploty

Za podmínky stejného růstu teploty je útlum energie u panelů typu N menší než u panelů typu P.

Graf

Silná odezva na slabé osvětlení

Graf