Parkovací přístřešek L

Uspořádání panelů:
3 x 3 panely o velikosti 1

Technické údaje

Rozměry

A
B
C
D

 

5,05 m
3,10 m
2,37 m
1,93 m

Váha

Konstrukce
9 x M60 panel
Celkem

cca 221 kg
cca 180 kg
cca 401 kg

Panely
Výstup panelu
Celkový výstup

9 x M60
310 Wp
cca 2,8 kW