Parkovací přístřešek XXL

Uspořádání panelů:
5 x 3 panely o velikosti 1

Technické údaje

Rozměry

A
B
C
D

 

3,05 m
5,11 m
2,37 m
1,93 m

Váha

Konstrukce
15 x M60 panel
Celkem

cca 404 kg
cca 300 kg
cca 704 kg

Panely
Výstup panelu
Celkový výstup

15 x M60
310 Wp
cca 4,7 kW