Parkovací přístřešek M-L

Uspořádání panelů:
3 x 2 panely o velikosti 2

Technické údaje

Rozměry

A
B
C
D

 

4,01 m
3,10 m
2,28 m
1,93 m

Váha

Konstrukce
6 x M60 panel
Celkem

cca 186 kg
cca 144 kg
cca 330 kg

Panely
Výstup panelu
Celkový výstup

6 x M60
370 Wp
cca 2,2 kW