Parkovací přístřešek S

Uspořádání panelů:
2 x 2 panely o velikosti 1

4 moduly

Technické údaje

Rozměry

A
B
C
D

 

3,38 m
2,09 m
2,23 m
1,93 m

Váha

Konstrukce
4 x M60 panel
Celkem

cca 131 kg
cca 80 kg
cca 211 kg

Panely
Výstup panelu
Celkový výstup

4 x M60
285 Wp
cca 1,1 kW

Přístřešek na parkování