Parkovací přístřešek 3XL

Uspořádání panelů:
6 x 3 panely o velikosti 1

Technické údaje

Rozměry

A
B
C
D

 

5,05 m
6,11 m
2,37 m
1,93 m

Váha

Konstrukce
18 x M60 panel
Celkem

cca 520 kg
cca 360 kg
cca 880 kg

Panely
Výstup panelu
Celkový výstup

18 x M60
310 Wp
cca 5,6 kW